Sadržaj – Najbitniji deo svakog sajta

sadržaj

Ne kaže se bez razloga „Content is king“ – „Sadržaj je kralj„!

Sadržaj je najbitniji deo svakog sajta jer je upravo on taj zbog kog posetioci dolaze na Vaš sajt. Bez obzira da li je on u vidu teksta, slika ili možda u nekom drugom obliku, jako je bitno da je što kvalitetniji.

Zašto je sadržaj tako važan?

Prilikom izrade sajta sadržaju se posvećuje posebna pažnja pošto on kasnije mora da ispuni tri osnovna cilja:

  1. da privuče posetioce,
  2. zadrži ih na sajtu i
  3. usmeri ih u željenom pravcu, tj. podstakne ih na kupovinu ili neku drugu akciju zbog koje sajt uopšte i pravimo.

Koji god tip sadržaja da koristimo bitno je da on bude što originalniji i što korisniji za posetioca sajta i da, ukoliko je potrebno, jasno stavi do znanja posetiocu šta sledeće mora da uradi odn. da pozove na akciju.

Sadržaj nije važan samo sa gledišta posetioca već i sa gledišta pretraživača. Od nastanka prvih pretraživača do danas, kada je Google preuzeo primat, štošta se promenilo. Ranije je bilo dosta nepoštenih manipulacija u cilju što boljeg rangiranja sajta u rezultatima pretrage ali se mnoge takve metod sada sankcionišu.

Sadržaj je jedan od najvažnijih faktora za uspešno rangiranje nekog sajta. Mora se težiti tome da on bude unikatan i originalan. U suprotnom, ako radimo copy-paste sa nekog drugog sajta, postoji mogućnost da naš sajt bude deindeksiran čime gubimo mogućnost organske posete (posete sa pretraživača) a samim tim gubimo i potencijalnu zaradu.

Kako obezbediti kvalitetan sadržaj za svoj sajt?

Dva su osnovna načina kako obezbediti kvalitetan sadržaj za svoj sajt – prvi način je da sami napišete (obezbedite) sadržaj, i drugi, da to neko uradi za Vas.

Prvi način, tj. da sami obezbedite sadržaj, ima svojih dobrih i loših strana. S jedne strane dobro je što nikoga ne morate moliti  i plaćati da Vam napiše članke za sajt a takodje imate i potpunu kontrolu nad celim procesom izrade sadržaja.

Problem u ovom slučaju može nastati ukoliko niste vični pisanju (ili obradi slika, ili izradi videa,…) a može se desiti i da nemate baš puno vremena na raspolaganju.

U tom slučaju je bolje da nadjete nekoga ko će to uraditi za Vas, obično uz odredjenu nadoknadu.

Naravno, u ovom slučaju je jako važno da onome ko će napraviti sadržaj za Vas što preciznije definišete šta želite da se u sadržaju nadje i na šta je potrebno posebno obratiti pažnju. U suprotnom Vam se može desiti da dobijete sadržaj koji nema nikakve veze sa temom koju obradjujete na sajtu, a samim tim bacićete novac bez ikakvog razloga.